Produktem ubocznym powstającym w czasie działania klimatyzacji są skropliny. Do ich produkcji dochodzi w wyniku zjawiska kondensacji wody w procesie ochładzania powietrza. Gdzie skrapla się woda z klimatyzacji i jak ją prawidłowo oraz efektywnie odprowadzać z urządzenia klimatyzacyjnego, aby działało bez zarzutu i uniknąć przepełnienia zbiornika? Na te oraz inne pytania postaramy się odpowiedzieć w naszym artykule, zachęcamy do lektury!

System odprowadzania skroplin z klimatyzacji

Woda z klimatyzacji skrapla się głównie w parowniku, którego zadaniem jest utrzymanie wilgotności powietrza na optymalnym poziomie. Parownik osusza powietrze pobierane przez klimatyzację z zewnątrz. Proces schładzania powietrza w klimatyzacji rozpoczyna się od wprowadzenia ciepłego powietrza zewnętrznego do parownika, który pełni funkcję wymiennika ciepła. W parowniku znajdują się rurki, przez które przepływa czynnik chłodzący. 

W parowniku znajdują się rurki, przez które przepływa czynnik chłodzący. Kontakt ciepłego powietrza z parownikiem powoduje, że ciepło jest absorbowane przez czynnik chłodniczy, co skutkuje obniżeniem temperatury powietrza. Schłodzone powietrze jest następnie kierowane do wnętrza pomieszczenia. W tym procesie ciepło powoduje kondensację pary wodnej na parowniku, co prowadzi do wytrącenia nadmiaru wilgoci z powietrza w formie skroplin. System odprowadzenia skroplin z klimatyzacji usuwa zebraną wodę do rurki odpływowej lub jest zbierana w zbiorniku umieszczonym wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia.

Jak odprowadzać skropliny, by uniknąć wycieku z klimatyzacji?

Aby nie doprowadzić do wycieku zebranej w zbiorniku klimatyzacji wody, należy zadbać o odpowiedni system odprowadzania wody. Istnieją dwa sposoby:

  • odprowadzenie skroplin do zbiornika znajdującego się na zewnątrz,
  • podłączenie systemu skroplin do kanalizacji.

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie drugiej metody. Podłączenie systemu skroplin do kanalizacji zapewnia stałe odprowadzanie skroplin bez naszego udziału. Należy jednakże wziąć pod uwagę zastosowanie syfonu, który uniemożliwi powrót nieprzyjemnych zapachów, a także wybór odpowiedniej rury odpływowej, która nie zablokuje odpływu.